معماری نوین چیست؟ معماری نوین ، شامل فرایند و هم محصول نقشه‌کشی، طراحی،ساخت و ساز ساختمان‌ها و دیگر سازه‌های فیزیکی است. آثار معماری ، در شکل ظاهری ساختمان‌ها اغلب به عنوان سمبل‌های فرهنگی و کارهای هنری شناخته می‌شوند. تمدن‌های گذشته اغلب از روی دستاورد‌های معماری به جا مانده از آنها مشخص می‌شوند.

معماری می‌تواند معانی زیر را دربربگیرد:

  • واژه‌ای کلی برای توصیف ساختمان‌ها و دیگر سازه‌های فیزیکی
  • هنر و علم طراحی سازه‌های ساختمانی و ( تقریبا ) غیرساختمانی
  • سبک طراحی و روش ساخت و ساز ساختمان‌ها و دیگر سازه‌های فیزیکی
  • دانش هنر، علم، فناوری و انسان شناسی
  • شیوه کار معمار، که در آن معماری به معنی پیشنهاد و ارایه خدمات حرفه‌ای در
    ارتباط با طراحی و ساخت‌وساز ساختمان‌ها یا محیط‌های ساخته‌شده، می‌باشد.
  • کار طراحی معمار، از سطح کلان( طراحی شهری، معماری منظر) تا سطح خرد( جزئیات ساخت و ساز و مبلمان)

معماری(Architecture)  با شکل طراحی و نقشه کشی، فضا و تزئینات برای انعکاس کاربردی، فنی، اجتماعی، محیطی، و الزامات زیبایی شناسی سروکار دارد. معماری مستلزم مهارت خلاقانه و هماهنگی مصالح و تکنولوژی و هماهنگی نور و سایه می‌باشد. کار معماری همچنین جنبه‌های عمل گرایانه ساختمان‌ها و سازه‌ها شامل زمان بندی، تخمین هزینه و مدیریت ساخت وساز را در برمی‌گیرد.

سندسازی تولید شده توسط معماران، نقاشی‌های اولیه، نقشه‌ها و مشخصات فنی، ساختار و ضعیت ساختمان یا هر سیستم دیگری را که ساخته خواهد شد یا ساخته شده است، تعریف می کند. واژه “معماری” همچنین برای توصیف دیگر سیستم های طراحی شده به ویژه در فناوری اطلاعات هم بکار برده می شود.